SOCAR POLYMER Polipropilen PP zavodu

Kondisioner, istilik, ventilyasiya, enerji təchizatı zənciri, avtomatlaşdırma

Socar POLYMER Yüksək Sıxlıqlı Polietilen PYSP Mabitası

Kondisioner, istilik, ventilyasiya, enerji təchizatı zənciri, avtomatlaşdırma

Dədə Qorqud üzən platforması

Sahəsi – 400м2., Kondisioner, istilik və ventilyasiya sistemləri

Neftçala Nərə Balıqartırma zavodu

Sahəsi 2 700м2., Kondisioner, istilik və ventilyasiya sistemləri

Azplodeksport Qofrokarton Kombinatı

Buxar qazanı, gücü 3 200 kq/saat, Buxar istehsalı